Metoda Feldenkraisa – „ruch to życie, życie to proces”

Posted on Posted in Wiedza ogólna

Metoda Feldenkraisa to rodzaj uniwersalnego narzędzia umożliwiającego poszerzenie świadomości i funkcjonowania ciała niezależnie od wieku, kompetencji, wykształcenia czy sprawności ruchowej. Każdy ma własne, jedyne i wyjątkowe ciało, które w tej metodzie nie jest oceniane w kontekście wyglądu, estetyki, ale przez pryzmat tego, jak działa w danym momencie życia. Ciało możemy obserwować, rozwijać, zmieniać – w swoim tempie i zakresie, w atmosferze komfortu i pełnej akceptacji, gdzie nie ma pokazu tego co „powinno być prawidłowe”. Dzięki temu każdy odkrywa swój ruch i swoje przestrzenie.

Rozróżniamy dwa sposoby pracy:
Świadomość Poprzez Ruch – gdzie nauczyciel (prowadzący) werbalnie, w sposób łatwy i łagodny, prowadzi uczniów (beneficjentów) przez określone sekwencje ruchowe. Uczniowie są instruowani, aby respektować swoje ograniczenia i pracować w zakresie pełnego komfortu. Nacisk położony jest na odkrywanie nowych możliwości ruchowych, obserwację jakości ruchu, śledzenia wewnętrznych procesów zachodzących podczas ruchu. Lekcje te prowadzone są zazwyczaj w grupie.
Integracja Funkcjonalna – są to sesje indywidualne, rodzaj terapii manualnej, gdzie uczeń w pełnym ubraniu w komfortowej pozycji prowadzony jest przez nauczyciela za pomocą delikatnego dotyku.

Celem tej pracy terapeutycznej – nazywanej inaczej edukacją somatyczną jest „ciało tak skoordynowane, aby poruszało się z minimalnym wysiłkiem i maksymalną wydajnością, nie poprzez siłę mięśni, ale przez zwiększoną świadomość tego jak funkcjonuje” (M.Feldenkrais). Nie sposób wymienić wszystkich korzyści płynących z efektów pracy nad świadomością swojego ciała. Są to między innymi:
poprawa postawy ciała i koordynacji ruchowej,
redukcja lub zniesienie przewlekłych dolegliwości bólowych,
likwidacja przewlekłego zmęczenia i poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego,
optymalizacja funkcji ruchowych, redukcja sztywności, poprawa elastyczności,
poprawa jakości i efektywności oddychania,
poprawa funkcjonowania osób z dysfunkcjami ortopedycznymi, neurologicznymi i rozwojowymi,
poprawa „umiejętności wysoko wyspecjalizowanych” – np. tancerzy, aktorów, wokalistów, muzyków, sportowców.

Metoda Feldenkraisa to inaczej „uczynić niemożliwe – możliwym, trudne – łatwym, a łatwe – eleganckim”

                                                                                                                                                                              M. Feldenkrais.